Uw gebruikers in de cloud

Bedrijven worden geconfronteerd met vragen als: "Welke computers kopen we en hoe beveiligen we ze?", "Hoe krijgen we onze medewerkers met behulp van gegevens op een veilige manier?", "Wat doen we met e-mail?", "Hoe delen we de meest recente bijgewerkte documenten met verschillende collega's?", of "Hoe kunnen we onze bedrijfsapplicaties beschikbaar stellen aan alle relevante medewerkers, terwijl we de gegevens veilig bewaren en de applicatie beschikbaar houden op kantoor en vanuit huis? 

 

Thinfactory kan u op een gestructureerde manier begeleiden bij het kiezen van de optimale mix van cloud producten, diensten en oplossingen voor wat uw gebruikers nodig hebben om alleen en in samenwerking met anderen productief te zijn.

 

Als partner van Microsoft, Acronis, Veeam en Copaco Thinfactory kunnen zij nieuwe IT-omgevingen bouwen en bestaande IT-omgevingen migreren naar cloud-gebaseerde oplossingen zoals Microsoft 365, Office 365 en nog veel meer.